اينكه ,خودت ,خودتو ,ناراحتم ,نميكنه
متن 
خداي مهربونم وجودم پر از گناهه ، درونم منفيه ، كمكم كن راه رو جلوي پام بذار راه رشد و بالندگي ، راه هدايت ، ديدن ادمهاي اطرافم خوشحالم نميكنه برعكس وجودشون و حرف زدن بعضي هاشون و حتي ديدنشون حتي درونمو بهم ميريزه از اينكه اينقدر غرق توي دنيا هستم ناراحتم ، از اينكه دروغ ميگم و خودمم ميفهمم بده بدم مياد از خودم دلگير ميشم ، از زيادي حرف زدن و بيجا و بدون فكر حرف زدن ناراحتم ، از اينكه علي باهام برخورد خوبي نداشت از اينكه دير اومد و اينهمه ادم همراش بودن و به من گفت جايي كار دارم و نذاشت من برگردم ناراحتم ولي ته دلم ميگم ناراحتي نداره كار جديدي نيست هميشه ادعاي با برنامه بودن داره و بي برنامگي ميكنه و شده عادتش مهم نيست ولش كن مهم منم خود من ، خودتو ناراحت چي ميكني چه ارزشي داره جز اينكه اوقات خودتو تلخ كني اروم بگير و سعي كن بخندي تو همه چيز داري و ارزش اينو داري كه هميشه شاد باشي عزيزي براي من تمام وجودت لايق عشقه او توي زندگي عشقو ايجاد نميكنه دلگرمت نميكنه خودت بكن خودت تمام تلاشتو بكن ولي توقع نداشته باش سعي كن خودتو دوست بداري و به خودت و سلامتيت برسي براي خودت تا بتوني يه مادر خوب بشي و سلامت باشي بتوني يه زندگي خوب به يكي ديگه بدي ، فعلا خوابم مياد 
منبع اصلی مطلب : روزمرگی
برچسب ها : اينكه ,خودت ,خودتو ,ناراحتم ,نميكنه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت :